Zan 1
BSK

Zan 1

1
Parol Lavi
1O konmansman, Laparol ti egziste. Laparol ti avek Bondye e Laparol ti Bondye. 2Depi o konmansman i ti avek Bondye. 3Par li, tou keksoz ti ganny fer; napa nanryen dan kreasyon ki'n ganny fer san li. 4Laparol ti sours lavi; lavi ti lalimyer pour tou zabitan lemonn. 5Lalimyer i briye dan fernwanr, e fernwanr pa ti ganny laviktwar lo li.
6Bondye ti anvoy en mesaze; en zonm ki ti apel Zan#1.6 Zan pe koz lo Zanbatis. War 1.19-36.. 7I ti vin koman en temwen pour temwanny lo lalimyer, pour ki par li, tou dimoun i krwar. 8Zan pa ti lalimyer, me i ti vin koman temwen lalimyer. 9Laparol ti sa vre lalimyer. I'n vin dan lemonn pour ekler tou dimoun.
10Laparol ti dan lemonn, e lemonn ti ganny kree par li. Pourtan, lemonn pa ti rekonnet li. 11I ti vin parmi son prop zans, me zot pa ti aksepte li. 12Sepandan, tou dimoun ki ti aksepte li, ki ti krwar dan son non, zot i'n ganny pouvwar pour vin bann zanfan Bondye. 13Zot pa'n ne par en nesans natirel, ni par lavolonte zonm, me par lavolonte Bondye.
14Laparol in vin en et imen. I'n vin reste parmi nou. Nou'n war son laglwar; laglwar son sel Garson ki sorti kot Papa, ranpli avek lagras ek laverite.
15Zan i son temwen. I ti proklanmen, “Lo li menm ki mon ti dir: I annan enn ki pe vini apre mwan, me ki pli enportan ki mwan, akoz i ti egziste avan mwan#1.15 War 1.30..”
16Annefe, dan son gran lanmour, nou tou nou'n resevwar lagras annabondans. 17Bondye ti donn nou son Lalwa atraver Moiz#1.17 War Egz 31.18; 34.28., me se par Zezi-Kri ki nou'n ganny lagras ek laverite. 18Personn pa'n deza war Bondye. Me sa enn ki'n fer konn li, se Bondye, son sel Garson, ki dan leker son Papa.
Mesaz Zanbatis
(Mat 3.1-12; Mrk 1.1-8; Lk 3.1-18)
19La sa ki Zan ti dir kan lotorite Zwif Zerizalenm ti anvoy bann pret ek bann levit pour demann li, “Me ou, lekel ou?”
20Zan pa ti ezite dir klerman devan tou dimoun, “Pa mwan Kris.”
21Zot ti demann li, “Alor, ou lekel ou? Eski ou menm Eli?”
Zan ti dir, “Non, mon pa Eli.”
Zot ti dir, “Alor, ou menm sa Profet?”
Zan ti reponn, “Non.”
22Zot ti azoute, “Dir nou alor, lekel ou? Nou bezwen en repons pour donn sa bann dimoun ki'n anvoy nou. Ki ou annan pour dir lo ou menm?”
23Zan ti reponn zot par en parol profet Ezai:
Mwan, mon en lavwa ki pe kriye dan dezer:
Prepar en semen byen drwat pour Senyer#1.23 War Eza 40.3..
24Parmi sa bann dimoun ki ti'n ganny anvoye kot Zan, ti annan bann Farizyen. 25Zot ti demann li, “Alor, si ou pa ni Mesi, ni Eli, ni sa Profet, akoz ou batiz dimoun?”
26Zan ti reponn zot, “Mwan, mon batiz zot dan delo. Me i annan enn parmi zot ki zot pa konnen. 27Li, i vin apre mwan, me mon pa menm diny pour delarg lase son sandal.”
28Tousala ti ariv dan Betani, en lavil lo lot kote larivyer Zourden, kot Zan ti pe batize.
Zezi I Efas Pese Lemonn
29Lannmen, Zan ti war Zezi pe vin kot li. I ti dir, “La Zenn Mouton Bondye ki efas pese lemonn. 30Lo li menm, ki mon ti pe koze, kan mon ti dir: 31Mwan menm, mon pa ti konn li. Me mon'n vin pour batiz dimoun dan delo, pour ki pep Izrael i konn li.”
32La temwannyaz ki Zan ti fer: Mon ti war Lespri desann sorti dan lesyel dan laform en pizon e apoz lo li. 33Mwan menm mon pa ti konn li; me sa enn ki ti anvoy mwan batiz dan delo ti dir mwan: Sa enn ki ou ava war Lespri desann lo li, li menm ki pou batiz dan Lespri Sen. 34Mwan mon'n war sa, e la mon konfirmen: Li menm Garson Bondye.
Bann Premye Disip Zezi
35Lannmen, Zan ti pe debout dan menm landrwa avek de son bann disip. 36I ti fikse Zezi ki ti pe pase. I ti dir, “La Zenn Mouton Bondye.”
37Sa de disip ti antann Zan dir sa; zot ti swiv Zezi. 38Zezi ti vir deryer e war zot pe swiv li. I ti demann zot, “Ki zot pe rode?”
Zot ti reponn, “Rabi#1.38 Mo Arameen.! Savedir Met, kote ou reste?”
39Zezi ti dir zot, “Vini zot ava war.”
Alor, zot ti vini, zot ti war kote i ti pe reste. Zot ti pas leres lazournen avek li. Sa ti apepre 4 er apremidi.
40Enn ant sa de disip ki ti'n antann Zan koze e ki ti swiv Zezi, ti apel Andre, frer Simon Pyer. 41Andre ti al rod son frer Simon. I ti dir li, “Nou'n trouv Mesi,” savedir Kris, dan lalang Grek.
42I ti anmenn Simon kot Zezi. Zezi ti get li. I ti dir: Ou non i Simon, garson Zan, me ou pou apel Sefas#1.42 Mo Arameen., savedir Pyer, en ros.
Zezi I Swazir Filip ek Natanael
43Lannmen, Zezi ti deside al Galile. I ti rankontre Filip. I ti dir li, “Swiv mwan.”
44Filip ti sorti Betsayda, lavil kot Andre ek Pyer ti reste. 45Filip ti al rod Natanael. I ti dir li, “Nou'n rankontre li, sa enn ki Moiz ek bann profet i'n ekri lo li. I apel Zezi, garson Zozef, ki sorti Nazaret.”
46Natanael ti demande, “Eski en bon keksoz i kapab sorti Nazaret?”
Filip ti dir li, “Vini! Ou ava war.”
47Kan Zezi ti war Natanael pe vin kot li, i ti dir, “La en vre Izraelit ki fran.”
48Natanael ti demann li, “Koman ou konn mwan?”
Zezi ti dir li, “Avan menm ki Filip ti vin koz avek ou, mon ti war ou anba pye fig#1.48 Dimoun ti al souvan anba en pye fig pour lir e medit lo bann teks Lekritir..”
49Natanael ti dir li, “Met! Ou menm Garson Bondye. Ou menm lerwa pep Izrael.”
50Zezi ti dir li, “Ou krwar, akoz mon'n dir ou ki mon ti war ou anba pye fig. Ou pou war keksoz bokou pli gran ki sa!”
51Zezi ti azoute, “Mon dir zot, sa i laverite: Zot pou war lesyel ouver e bann lanz Bondye pe monte desann par lao Fis-de-Lonm.”

Labib An Kreol Seselwa © Seychelles Bible Society, 2013.


Learn More About Labib An Kreol Seselwa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.