Malakias 4
HLGN
4
Ang Adlaw nga Magasilot ang Dios
1Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Sigurado gid nga magaabot ang adlaw nga magasilot ako. Mangin pareho ini sang nagadabadaba nga hurnohan. Silutan ko ang tanan nga bugalon kag nagahimo sing malain pareho sang pagsunog sang dagami. Mangin pareho sila sa ginsunog nga kahoy nga wala gid sing may nabilin nga sanga kag gamot. 2Pero kamo iya nga nagatahod sa akon, maeksperiensyahan ninyo ang pagluwas ko sa inyo. Daw pareho ini sa pagbutlak sang adlaw#4:2 pagluwas… adlaw: sa literal, adlaw sang katarungan. nga ang iya silak nagahatag sang kaayuhan. Kag magalukso-lukso kamo sa kalipay pareho sang tinday nga mga baka nga ginpaguwa sa toril. 3Sa pag-abot sang adlaw nga himuon ko na ini nga mga butang, laglagon ninyo ang mga malaot nga daw sa yab-ok lang nga tapak-tapakon ninyo. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.
4“Tumana#4:4 Tumana: sa literal, Dumduma. ninyo ang Kasuguan sang akon alagad nga si Moises. Ina nga mga sugo kag mga pagsulundan ginhatag ko sa iya didto sa Bukid sang Sinai#4:4 Bukid sang Sinai: sa Hebreo, Horeb. agod ipatuman sa tanan nga katawhan sang Israel.
5“Pamati kamo! Sa indi pa mag-abot ang makahaladlok gid nga adlaw nga magasilot ako, ipadala ko sa inyo si Propeta Elias. 6Ibalik niya ang maayo nga relasyon sang mga ginikanan kag sang mga kabataan, agod nga sa pag-abot ko indi ko pagpakamalauton ang inyo duta.”

Ang Pulong Sang Dios

(Hiligaynon Contemporary Bible)

Copyright © 1996, 2006, 2011 by Biblica, Inc.®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Pulong Sang Dios