Покорство

2 седмици

Самият Исус е казал, че всеки който Го обича ще бъде покорен на учението Му. Независимо какво ни струва в личен план, покорството ни е от значение за Бог. Планът за прочит "Покорство" ще ни преведе през това, което Писанието казва за покорството: как да поддържаме манталитет на интегритет, ролята на милостта, как покорството ни освобождава и благославя живота ни и още много.

Издател

Този план е създаден от YouVersion. За повече информация и ресурси, моля посетете: www.youversion.com

За издателя

Завършен повече от 500000 пъти