Битие 1
НП

Битие 1

1
Начало на света и на човешкия род
(1:1-11:32)
Сътворението
1 # Пс. 104:1-14 # Бит. 2:4-25 # Йов 38:1-39:30; Пс. 8:1 В начало Бог сътвори небето и земята. 2#Йн. 1:1-3; Кол. 1:15-17; Евр. 1:2-3А земята тогава беше безформена и пуста, тъмнина обгръщаше бездната и Божият Дух се носеше над водите. 3#Пс. 33:6; 2 Кор. 4:6; Евр. 11:3Бог каза: „Да бъде светлина.“ И се появи светлина. 4И Бог видя, че светлината е добро нещо, и Той отдели светлината от тъмнината. 5И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. Така настана вечер, настана утро – ден един. 6И Бог каза: „Нека има предел посред водите, който да отделя вода от вода.“ 7#Пр. 8:28И Бог създаде предела, и отдели водата, която беше под предела, от водата над предела. 8Бог нарече предела небе. Така настана вечер, настана утро – втори ден.
9 # 2 Пет. 3:5 И Бог каза: „Нека водата под небето се събере на едно място и да се появи сушата.“ И стана така. 10Бог нарече сушата земя, а събраните води – морета. И Бог видя, че това е нещо добро. 11И каза Бог: „Нека земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него, според вида си по земята.“ И така стана. 12Земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него, според вида си. И Бог видя, че това е добро нещо. 13Така настана вечер, настана утро – трети ден. 14#Ис. 40:26; Йер. 31:35; Сир. 43:6-10; Вар. 3:33-35И Бог каза: „Нека има светила по небесния предел и да разграничават ден и нощ, и да са знаци за годишни времена, за дни и за години, 15и те да бъдат светила на небесния предел, за да светят на земята.“ И стана така. 16#Пс. 136:7-9И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило да определя деня и по-малкото светило да определя нощта, както и звездите. 17И Бог ги постави на небесния предел, за да светят на земята, 18да определят деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И Бог видя, че това беше добро нещо. 19Така настана вечер, настана утро – четвърти ден.
20 # Йов 12:7-10 И Бог каза: „Нека водите произведат множество живи същества и птици да полетят над земята и към небесния предел.“ 21И Бог сътвори големите морски животни и всякакъв вид живи същества, които пълзят и каквито водите произведоха, и всякакви крилати птици. И Бог видя, че това е добро. 22#Бит. 1:28; 8:17; 9:2И Бог ги благослови с думите: „Плодете се и се размножавайте, и пълнете водите и моретата, и птиците да се размножават по земята.“ 23Така настана вечер, настана утро – пети ден.
24И Бог каза: „Нека земята произведе живи същества според вида им: добитък, влечуги и земни зверове според вида им.“ И стана така. 25И Бог създаде земните зверове според вида им, различен по вид добитък, влечуги и земни зверове според вида им. И Бог видя, че това е добро.
26 # Прем. 2:23; Сир. 17:3 # Бит. 5:1; 1 Кор. 11:7; Еф. 4:24; Кол. 3:10 След това Бог каза: „Да сътворим човека по Наш образ, по Наше подобие; и нека властва над рибите в морето, над птиците в небето, над добитъка и над цялата земя, над всички влечуги, които пълзят по земята.“ 27#Бит. 9:6; Мт. 19:4; Мк. 10:6; Як. 3:9И Бог сътвори човека по Свой образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори.
28 # Бит. 9:1,7; Пс. 8:6-9; Прем. 9:2; 10:2; Сир. 17:2-4; Як. 3:7 И Бог ги благослови с думите: „Плодете се и се размножавайте, пълнете земята и я обладавайте, и владейте над рибите в морето, над птиците в небето и над всичките живи същества, които пълзят по земята.“ 29#Пс. 104:14И Бог каза: „Ето давам ви за храна всяко растение по земята, което дава семе, и всяко дърво, което дава плод, 30а на всички животни по земята и на всички птици в небето, и на всяко живо същество, което пълзи по земята, давам за храна всяка зеленина и трева.“ Така и стана. 31#1 Тим. 4:4И Бог видя всичко, което Той създаде; и ето то беше твърде добро. И настана вечер, настана утро – шести ден.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.