Slovenský ekumenický preklad

Slovak

©+℗ ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o. 2016; © text Slovenská biblická spoločnosť 2015. MADE IN SLOVAKIA. Všetky práva výrobcov a vlastníkov autorských práv k dielu sú vyhradené.


Slovak Bible Society

SEB PUBLISHER

Learn More

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!