Audio Bible: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami (SEBDT)

Slovak Ecumenical Bible

<p>©+℗ ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o. 2016; © text Slovenská biblická spoločnosť 2015. MADE IN SLOVAKIA. Všetky práva výrobcov a vlastníkov autorských práv k dielu sú vyhradené.</p>


Listen Download The Bible App Now

Download the Free Bible App

Hundreds of versions in 1600+ different languages - the Bible that goes with you anywhere.

Download Now
You will receive a one time SMS to download the app
Click to download the Bible App:
Great! Check your mobile device for the link.
Sorry, something went wrong. Please try again.