תנ"ך וברית חדשה בתרגום מודני

Hebrew

Audio reading of Hebrew Old and New Testament Copyright © 2015 The Bible Society in IsraelJerusalem, Israel.All Rights Reserved.www.biblesocietyinisrael.comהקלטת ספר הבריתותהחברה לכתבי הקודש בישראל © 2015 .ירושלים, ישראל.כל הזכויות שמורות


Bible Society in Israel

תנ״ך ומודרני PUBLISHER

Learn More

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!