תנ"ך וברית חדשה בתרגום דליטש

Hebrew

Copyright 2019 © All Rights Reserved The Bible Society in Israel כל הזכויות שמורות © החברה לכתבי הקודש בישראל biblesocietyinisrael.comhaktuvim.co.il

Bible Society in Israel

תנ״ך ודליטש PUBLISHER

Learn More

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!