KOLOSSENSE 3:8

KOLOSSENSE 3:8 AFR83

Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie
AFR83: Afrikaans 1983
Deel