KOLOSSENSE 3:11

KOLOSSENSE 3:11 AFR83

Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel