PSALMS 79:2

PSALMS 79:2 AFR53

Hulle het die lyke van u knegte aan die voëls van die hemel tot spys gegee, die vlees van u gunsgenote aan die wilde diere van die land.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel