JAKOBUS 4
AFR53

JAKOBUS 4

4
Verset teen oorheersing deur die hartstogte.
1WAARVANDAAN kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede #I Petr. 2:11stryd voer nie?
2Julle begeer en julle het nie, julle #Jak. 5:6pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie.
3Julle bid en julle ontvang nie, #Rom. 8:26omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.
4 # Mt. 12:39 Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat #Mt. 6:24; I Joh. 2:15die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? #Joh. 15:19Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God.
5Of meen julle dat die Skrif tevergeefs sê: #Gén. 6:5Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon?
6Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: #Spr. 3:33,34; I Petr. 5:5God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.
7Onderwerp julle dan aan God; #I Petr. 5:8,9weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.
8Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en #I Petr. 1:22suiwer die harte, julle #Jak. 1:8dubbelhartiges!
9Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid.
10 # I Petr. 5:6 Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.
11Broeders, #I Petr. 2:1moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dié wat kwaad spreek van #Mt. 7:1sy broeder en sy broeder oordeel, #Jak. 2:8spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter.
12Een is die Wetgewer, Hy wat mag het om te red en #Mt. 10:28te verderf. #Rom. 14:4Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel?
Onsekerheid van menslike planne.
13 # Jak. 5:1 KOM nou, julle wat sê: #Lk. 12:18 ens.Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak —
14julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.
15In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.
16Maar nou roem julle in jul grootpratery. #I Kor. 5:6Al sulke roem is verkeerd.
17 # Joh. 9:41; 15:22 Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953