JESAJA 9
AFR53

JESAJA 9

9
Voorspelling van die Messíasryk.
1DIE #Efés. 5:8,14volk #Lk. 1:79wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien; die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn.
2 # Jes. 26:15 U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak; hulle is vrolik voor u aangesig soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word.
3Want #Jes. 10:27die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het U verbreek soos op #Rigt. 7:22die dag van Mídian.
4Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur.
5 # Lk. 2:11 Want 'n Kind is vir ons gebore, #Jes. 7:14'n Seun is aan ons gegee; en #Mt. 28:18die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: #Rigt. 13:18Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, #Efés. 2:14Vredevors —
6tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede #Ps. 89:5sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk #Jer. 23:5deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. #II Kon. 19:31; Jes. 37:32Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen.
Die slaande hand van die Here.
7DIE Here stuur 'n woord in Jakob, en dit val in Israel;
8en die hele volk sal dit gewaarword, #Jes. 7:2 ens.Efraim en die inwoners van #Jes. 7:9Samaría, wat in trotsheid en grootsheid van hart sê:
9Die bakstene het geval, maar met gekapte klip sal ons bou; die wildevyebome is afgekap, maar ons sal seders in hulle plek neem!
10Maar die Here gee aan die teëstanders van #Jes. 7:1Resin die oorhand oor hulle, en hulle vyande sal Hy ophits:
11 # II Kon. 16:6 die Arameërs van voor en #II Kron. 28:18die Filistyne van agter, dat hulle Israel met volle mond kan opeet. #Jes. 9:11Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek.
12Maar #Hos. 7:10die volk bekeer hulle nie tot Hom wat hulle slaan nie, en hulle soek nie die Here van die leërskare nie.
13Daarom sny die Here van Israel af kop en stert, palmtak en biesie, #Jes. 10:17op een dag.
14Die oudste en aansienlike, dié is die kop, en die profeet wat leuens profeteer, dié is die stert;
15en die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en dié van hulle wat gelei word, is op 'n dwaalweg gebring.
16Daarom sal die Here oor hulle jongmanne nie bly wees nie en Hom nie ontferm oor hulle wese en hulle weduwees nie; want hulle is almal #Jes. 10:6roekelose mense en kwaaddoeners, en elke mond spreek goddeloosheid. #Jes. 9:11Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek.
17Want die goddeloosheid #Jes. 10:17,18; Mal. 4:1brand soos vuur; dit verteer dorings en distels en steek die digte takke van die bos aan die brand, sodat hulle in 'n rookpilaar opstyg.
18Deur die grimmigheid van die Here van die leërskare staan die land in vlamme en het die volk geword soos 'n prooi van die vuur; #Miga 7:2,6die een spaar die ander nie.
19En hulle byt na regs en het honger; #Lev. 26:26hulle vreet na links en word nie versadig nie; #Jes. 49:26hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm:
20 # Rigt. 8:1 Manasse vir Efraim, en Efraim vir Manasse, en #II Kron. 28:6 ens.hulle saam is teen Juda. #Jes. 9:11Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953

YouVersion gebruik koekies om jou ervaring persoonlik te maak. Deur ons webwerf te gebruik, aanvaar jy ons gebruik van koekies soos beskryf in ons Privaatheidsbeleid.