JESAJA 62
AFR53

JESAJA 62

62
Die verheerlikte Jerusalem.
1TER wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil wees nie, #Spr. 4:18totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans en sy heil soos 'n fakkel wat brand.
2En #Ps. 98:2die nasies sal jou geregtigheid sien #Jes. 60:3en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met #Jes. 65:15; Openb. 2:17; 3:12'n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem.
3En jy sal #Sag. 9:16'n sierlike kroon wees in die hand van die Here en 'n koninklike tulband in die hand van jou God.
4 # Hos. 1:10; I Petr. 2:10 Jy sal nie meer genoem word #Jes. 49:14; 54:6,7; 60:15Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem word: my welbehae, en jou land: die getroude; want die Here het 'n behae in jou, en jou land sal getroud wees.
5Want soos 'n jonkman 'n jongedogter trou, so sal jou kinders jou trou; en soos die bruidegom bly is oor die bruid, #Jes. 65:19sal jou God oor jou bly wees.
6 o Jerusalem, Ek het #Eség. 3:17wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. o Julle wat die Here herinner aan sy beloftes — moenie rus nie
7en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot #Jes. 61:11; Sef. 3:20'n lof op aarde!
8Die Here het gesweer by sy regterhand en by sy magtige arm: Waarlik, #Deut. 28:30 ens.; Jer. 5:17Ek sal jou koring nie meer gee dat jou vyande dit eet nie, en uitlanders sal jou mos nie drink waarvoor jy gewerk het nie.
9Maar hulle wat dit insamel, sal dit eet en die Here prys; en hulle wat dit oes, sal dit drink #Deut. 12:11 ens.; 14:23,26in my heilige voorhowe.
10Gaan in, gaan in deur die poorte, #Jes. 40:3berei die weg van die volk! #Jes. 57:14Vul op, vul op die grootpad, gooi die klippe weg, #Jes. 49:22steek 'n banier op oor die volke!
11Kyk, die Here laat dit hoor tot by die einde van die aarde: #Sag. 9:9Sê aan die dogter van Sion: Kyk, #Jes. 46:13jou heil kom; #Jes. 40:10kyk, sy loon is by Hom en sy beloning is voor sy aangesig.
12En hulle sal genoem word: #Jes. 63:18die heilige volk, #Jes. 35:9die verlostes van die Here; en jy sal genoem word: die begeerde, #Vers 4die stad wat nie verlaat is nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953