JESAJA 25
AFR53

JESAJA 25

25
Die triomf.
1HERE, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want #Ps. 72:18U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.
2Want U het #Jes. 37:26; Jer. 51:37van 'n stad 'n hoop klippe gemaak, van 'n versterkte vesting 'n puinhoop; 'n paleis van vreemdes, dat dit geen stad meer is nie; vir ewig sal dit nie herbou word nie.
3Daarom sal 'n magtige volk U eer, #Jes. 19:24die vesting van tirannieke nasies U vrees.
4Want U was #Jes. 27:5'n vesting vir die arme, 'n vesting vir die behoeftige toe hy benoud was; #Jes. 4:6'n skuilplek teen die stortreën, 'n skaduwee teen die hitte — want die geblaas van die tiranne is soos 'n stortreën teen 'n muur.
5Soos hitte in 'n dor land het U die rumoer van vreemdes gedemp, soos hitte deur die skaduwee van 'n wolk; die triomfsang van die tiranne moes verstom.
6En die Here van die leërskare sal op #Jes. 2:2,3hierdie berg vir al die volke berei 'n #Ps. 63:6; Spr. 9:2; Mt. 22:4; Lk. 14:16maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn.
7En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en #Jes. 28:20die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.
8 # I Kor. 15:54 Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die #Openb. 7:17Here Here sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die Here het dit gespreek.
9En hulle sal in #Jes. 2:11dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die Here #Gén. 49:18; Jes. 26:8; Tit. 2:13op wie ons gewag het: #Ps. 9:15laat ons juig en bly wees oor sy hulp.
10Want die hand van die Here sal rus op hierdie berg; maar #Jes. 15:1Moab sal vertrap word op sy plek soos strooi vertrap word in die water van 'n miskuil.
11En as hy sy hande daarin uitsprei soos 'n swemmer dit uitsprei om te swem, dan sal Hy sy trotsheid afdruk tegelyk met die kunsgrepe van sy hande.
12En die #Jes. 26:5steil versterkings van jou mure werp Hy neer, gooi Hy af, laat Hy kom tot op die grond, tot in die stof.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953