JESAJA 15
AFR53

JESAJA 15

15
Die ondergang van Moab.
1 # Jes. 13:1 GODSPRAAK oor #I Sam. 14:47Moab. Waarlik, #Jer. 48:1; Eség. 25:8in die nag is Ar-Moab verwoes, vernietig! Waarlik, in die nag is Kir-Moab verwoes, vernietig!
2Hulle gaan op na #Jer. 48:13die tempel, en #Núm. 21:30Dibon na die hoogtes om te ween; Moab huil op #Núm. 32:3Nebo en in #I Kron. 19:7Medéba; op al hulle hoofde is 'n #Jes. 3:24kaalte, #Jer. 48:37elke baard is afgeskeer.
3Op hul strate het hulle rouklere aangegord; op hulle dakke en op hulle pleine huil alles en smelt weg in geween.
4Hesbon en #Jes. 16:9Eleále skreeu, hulle stem word gehoor tot #Jer. 48:34Jahas toe; daarom hef die gewapende manne van Moab 'n angsgeskreeu aan, sy siel sidder.
5My hart skreeu oor Moab, sy vlugtelinge kom tot by Soar, #Jer. 48:34Eglat-Selísia. Want die hoogte van Luhit beklim hulle met geween; ja, op pad na Horonáim laat hulle 'n geskreeu van verwoesting weerklink;
6want die waters van #Núm. 32:3,36Nimrim word 'n woesteny, ja, die gras is verdor, die grasspruitjies het vergaan, daar is geen groenigheid nie.
7Daarom gaan hulle die oorwins wat hulle gemaak het, en hulle voorraad, oor die Wilgerspruit dra.
8Want die geskreeu gaan rond in die grondgebied van Moab, sy gehuil tot by Eglaim en sy gehuil tot by #Núm. 21:16Beër-Elim.
9Want die waters van Dimon is vol bloed; want Ek sal oor #Jes. 15:2Dimon nog meer bring, #Nah. 2:11'n leeu oor dié van Moab wat ontvlug het, en oor die oorblyfsel van die land.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953