JESAJA 16
AFR53

JESAJA 16

16
1STUUR die #II Kon. 3:4lammers van die regeerder van die land uit die rotsstreek weg na die woestyn, na die berg van die dogter van Sion.
2En soos voëls wat vlug, 'n nes wat verjaag is, sal die dogters van Moab wees by die driwwe van die #Núm. 21:13Arnon.
3Gee raad, gee beslissing, #Jes. 4:6maak jou skaduwee soos die nag op die volle middag, verberg die wat verdryf is, verraai die vlugteling nie!
4Laat my mense wat verdryf is, by jou vertoef! Aangaande Moab, wees vir hulle 'n skuilplek vanweë die verwoester. Want gedaan is die verdrukker, klaar is dit met die verwoesting, weg is die vertrappers uit die land!
5En opgerig is deur #Lk. 1:33goedgunstigheid 'n troon, en daarop sit een in getrouheid in Dawid se tent, 'n #Ps. 72:2regter wat die reg soek en gou is in geregtigheid.
6 # Jer. 48:29 Ons het gehoor van die trotsheid van Moab — hy is baie trots! — van sy hoogmoed en sy trotsheid en sy grimmigheid, sy #Jes. 28:15onbehoorlike grootpratery.
7Daarom sal Moab #Jer. 48:20oor Moab huil, almal saam huil; oor die druiwekoeke van #II Kon. 3:25Kir-Haréset sal julle sug, heeltemal verslae.
8Want #Jes. 15:4die wingerde van Hesbon het verwelk; die wingerdstok van Sibma — sy edele druiwe het die beheersers van die nasies neergewerp; dit het gekom tot by #Núm. 21:32Jaéser, dit het in die woestyn ingedwaal; sy ranke het uitgesprei, het oor die see gegaan.
9Daarom beween ek die wingerdstok van Sibma met die geween van Jaéser; ek maak jou nat met my trane, Hesbon en Eleále, omdat die vreugdegeroep jou somervrugte en jou oes oorval het,
10en #Jer. 48:33vreugde en gejuig weggeneem is uit die vrugteboord, en in die wingerde nie gejubel of gejuig word nie; die druiwetrapper trap geen wyn in die parskuipe nie; Ek het die vreugdegeroep laat ophou.
11Daarom klaag #Jes. 15:5; 63:15; Jer. 48:36my ingewande oor Moab soos 'n siter, en my binneste oor Kir-Heres.
12En as Moab verskyn, as hy hom vermoei op #Jes. 15:2die hoogte en in sy heiligdom ingaan om te aanbid, dan sal hy niks uitrig nie.
13Dit is die woord wat die Here #Amos 2:1-3tevore teen Moab gespreek het.
14En nou spreek die Here en sê: Binne drie jaar — #Jes. 21:16soos die jare van 'n dagloner — sal die heerlikheid van Moab veragtelik gemaak word saam met die hele groot menigte; en die oorblyfsel sal min, gering, onmagtig wees.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953