II PETRUS 1
AFR53

II PETRUS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1SÍMEON Petrus, #Jak. 1:1'n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het #Rom. 3:21-26deur die geregtigheid van onse God en Saligmaker, Jesus Christus:
2 # I Petr. 1:2 Mag genade en vrede vir julle vermeerder word #Vers 3,8deur die kennis van God en Jesus, onse Here!
Vermaning om die Christelike deugde in beoefening te bring.
3IMMERS, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en #Vers 6,7godsvrug dien, deur #I Petr. 2:9die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug,
4waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur #Joh. 1:12; I Joh. 3:2deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.
5En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug #I Petr. 3:7die kennis,
6en by die kennis #Hand. 24:25die selfbeheersing, en by die selfbeheersing #Jak. 1:3,4die lydsaamheid, en by die lydsaamheid #Vers 3,7|2PE 1:3,7; II Petr. 3:11die godsvrug,
7en by die godsvrug #Hebr. 13:1die broederliefde, en by die broederliefde #I Kor. 13:13die naasteliefde.
8Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie;
9want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, #I Joh. 2:9,11is blind en kortsigtig, en het die #Efés. 5:26; Tit. 2:14reiniging van sy vorige sondes vergeet.
10Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle #Hebr. 3:1roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, #I Joh. 2:10sal julle nooit struikel nie.
11Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang #Kol. 1:13in die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.
12Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, #I Petr. 5:12; II Petr. 3:17; I Joh. 2:21alhoewel julle dit weet en #I Petr. 5:10vasstaan in die waarheid wat by julle is.
13En ek beskou dit as reg, so lank as ek in #II Kor. 5:1hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek,
14omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning ophande is, #Joh. 13:36; 21:18,19soos onse Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het.
15En ek sal my beywer, dat julle ook gedurig ná my heengaan hierdie dinge in gedagtenis kan hou.
16Want ons het nie kunstig verdigte #I Tim. 1:4fabels nagevolg toe ons julle die krag en #I Thes. 2:19koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar #Mt. 17:1,2,6; Mk. 9:2; Lk. 9:28,29; I Petr. 2:12ons was aanskouers van sy majesteit;
17want Hy het van God die Vader #Openb. 4:9eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot Hom gekom het: #Mt. 17:5Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het.
18En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met Hom op die heilige berg was.
19En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op #Joh. 5:35'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die #Openb. 2:28; 22:16môrester opgaan in julle harte;
20terwyl julle veral dít moet weet, dat #Rom. 12:7geen profesie van die Skrif 'n saak van eie uitlegging is nie;
21want #II Tim. 3:16geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar, #II Sam. 23:2deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953

YouVersion gebruik koekies om jou ervaring persoonlik te maak. Deur ons webwerf te gebruik, aanvaar jy ons gebruik van koekies soos beskryf in ons Privaatheidsbeleid.