II PETRUS 2
AFR53

II PETRUS 2

2
Die valse leraars.
1MAAR #Deut. 13:1daar was ook valse profete onder die volk, net soos #Mt. 24:11; Hand. 20:30; II Kor. 11:13; I Tim. 4:1daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike #Tit. 1:10ketterye heimlik sal invoer, en ook #Judas 4; Openb. 6:10die Here #I Kor. 6:20; I Petr. 1:18wat hulle gekoop het, verloën en 'n vinnige verderf oor hulleself bring;
2en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal #Hand. 9:2; 19:9die weg van die waarheid gelaster word;
3en #I Tim. 6:5; Tit. 1:11uit hebsug sal hulle #Rom. 16:18met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie.
4Want as God #Judas 6die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar #Openb. 20:2,3,10hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;
5en #Judas 14,15die ou wêreld nie gespaar het nie, #I Petr. 3:20maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het;
6en #Gén. 19:24; Judas 7deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees;
7en #Gén. 19:16die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor #Gal. 1:13die losbandige lewe van die sedelose mense;
8want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, #Ps. 119:53,136,158dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke —
9 # Ps. 34:19 die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word;
10en veral #II Petr. 3:3; Judas 16die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop en die heerskappy verag. Vermetel en #Tit. 1:7aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens #Judas 10te belaster nie,
11terwyl #Judas 6,9die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voorbring nie.
12Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, #Judas 10soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan
13en #Hand. 1:18; vers 15die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid #Rom. 13:13oordag 'n genot; hulle is #Efés. 5:27skandvlekke en smette, weelderig in hul bedrieërye #I Kor. 11:21; Judas 12as hulle met julle saamsmul;
14met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking.
15Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van #Núm. 22:5,7; Openb. 2:14Bíleam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het,
16maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het: #Núm. 22:21-30die stom lasdier het met die stem van 'n mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinder.
17Hulle is #Judas 12waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur 'n stormwind, #Judas 13vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word.
18Want #Judas 16deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel.
19Hulle belowe #Gal. 5:13vryheid aan hulle, terwyl hulle self #Joh. 8:34; Rom. 6:16,20slawe van die verdorwenheid is; want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword.
20Want as hulle, nadat hulle deur #II Petr. 1:2die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle #Mt. 12:45die laaste erger geword as die eerste.
21Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is.
22Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê: #Spr. 26:11Die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953