I THESSALONICENSE 1
AFR53

I THESSALONICENSE 1

1
Opskrif en seëngroet.
1 # II Thes. 1:1,2 PAULUS en #Hand. 15:34Silvánus en #I Thes. 3:6Timótheüs aan die gemeente van die #Hand. 17:1Thessalonicense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is: #Rom. 1:7Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!
Vrug van die evangelie in Thessaloníka, en die getrouheid van die gemeente daar.
2 # Rom. 1:8,9; Efés. 5:20 ONS dank God altyd oor julle almal as ons aan julle #Filip. 1:3dink in ons gebede
3en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle #Gal. 5:6; I Thes. 3:6geloof en die arbeid van julle #Gal. 5:6; I Thes. 3:6liefde en die #Rom. 2:7lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor #Kol. 2:2onse God en Vader,
4omdat ons weet van #Kol. 3:12julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word.
5Want ons evangelie het tot julle #I Kor. 2:4nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in #Kol. 2:2volle versekerdheid, soos #I Thes. 2:10julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het.
6En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle #Hand. 17:5 ens.die woord in baie verdrukking ontvang het #Hand. 13:52met die blydskap van die Heilige Gees,
7sodat julle #I Thes. 4:10voorbeelde geword het vir al die gelowiges in #Hand. 19:21Macedónië en Acháje.
8Want van julle uit het die woord van die Here weerklink nie alleen in Macedónië en Acháje nie, maar ook #II Thes. 1:4op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie.
9Want hulle vertel self aangaande ons watter #I Thes. 2:1ingang ons by julle gehad het en hoe #I Thes. 2:1julle jul van die afgode #Hand. 15:19bekeer het tot God, om #Hand. 14:15die lewende en waaragtige God te dien
10en #I Kor. 1:7sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus #Kol. 1:13wat ons van die toekomstige #Mt. 3:7; I Thes. 5:9toorn verlos.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953