Genezis 1:22

Genezis 1:22 SEB

Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Genezis 1:22