Matteus 17

17
God sê Jesus is sy Seun
(Ook Mark 9:2-8; Luk 9:28-30,33-36)
1Ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Jakobus se broer Johannes saam met Hom geneem tot op 'n hoë berg. Daar was nie ander mense by hulle nie. 2Daar by hulle het Jesus toe skielik anders begin lyk. Sy gesig het soos die son geblink en sy klere het soos lig geskyn. 3Skielik het Elia en Moses aan hulle verskyn en hulle het met Jesus gestaan en praat. 4Petrus sê toe vir Jesus: “Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, dan sal ek hier drie tente opslaan, een tent vir U, een tent vir Moses en een tent vir Elia.”
5Petrus was nog besig om te praat, toe het 'n helder wolk oor hulle gekom. Hulle het gehoor God praat uit die wolk. God het gesê: “ Dit is my Seun. Ek is lief vir Hom. Hy maak My bly. Julle moet doen wat Hy sê.”
6Toe die dissipels dit hoor, het hulle baie bang geword en hulle het met hulle gesig teen die grond gaan lê. 7Jesus het na hulle toe gekom en Hy het aan hulle geraak en gesê: “Staan op, moenie bang wees nie.”
8Toe die dissipels opkyk, het hulle net vir Jesus gesien, niemand anders nie.
Jesus sê Elia het al klaar gekom
(Ook Mark 9:9-13)
9Jesus en sy dissipels het van die berg afgekom, en Jesus het vir hulle gesê: “Julle moet vir niemand vertel wat julle gesien het nie. God moet My, die Seun van die mens, eers weer laat lewe, dan mag julle dit vertel.”
10Die dissipels het vir Jesus gevra: “Hoekom sê die skrifgeleerdes dat Elia moet kom voordat die Messias kom?”
11Jesus antwoord toe: “Dit is waar, Elia kom eers en hy sal alles gereedmaak. 12Maar Ek sê vir julle, Elia het al klaar gekom, maar die mense het nie geweet dat dit hy is nie. Hulle het met hom alles gedoen wat hulle wou. So sal hulle ook baie slegte dinge doen aan My, die Seun van die mens.”
13Toe het die dissipels verstaan dat Jesus aan Johannes die Doper gedink het toe Hy met hulle oor Elia gepraat het.
Daar was 'n onrein gees in 'n seun, en Jesus het die seun gesond gemaak
(Ook Mark 9:14-29; Luk 9:37-42; 17:6)
14Jesus en sy dissipels het weer by die mense gekom. 'n Man het na Jesus toe gekom en hy het voor Jesus gekniel 15en gesê: “Here, U moet asseblief jammer wees vir my seun, want hy kry epileptiese aanvalle en hy kry baie swaar. Hy val baie maal in die water of in die vuur. 16Ek het hom na u dissipels toe gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie.”
17Jesus sê toe: “Julle glo nie en julle het sleg geword! Hoe lank moet Ek nog by julle wees? Hoe lank moet Ek nog geduldig wees met julle? Bring die seun hiernatoe, bring hom na My toe.”
18Jesus het hard met die onrein gees gepraat. Die duiwel het toe uit die seun uitgegaan en hy het dadelik gesond geword.
19Die dissipels het na Jesus toe gekom en toe hulle alleen by Hom was, het hulle vir Hom gevra: “Hoekom kon ons nie die onrein gees uitjaag nie?”
20Jesus sê toe vir hulle: “Dit is omdat julle nie genoeg glo nie. Ek sê vir julle, en dit is seker: As julle 'n bietjie geloof het, so klein soos 'n mosterd-saadjie, dan sal julle vir hierdie berg kan sê: ‘Gaan weg, gaan na 'n ander plek,’ en die berg sal gaan. Julle sal alles kan doen.” 21
Jesus praat die tweede maal oor sy dood
(Ook Mark 9:30-31; Luk 9:44-45)
22Toe Jesus en die dissipels in Galilea saamgekom het, sê Hy vir hulle: “God sal My, die Seun van die mens, vir die mense gee 23sodat hulle My kan doodmaak. Maar op die derde dag sal God My weer laat lewe.”
Die dissipels het toe baie hartseer geword.
Tempel-belasting
24Jesus en sy dissipels het in Kapernaum gekom. Die mense wat die tempel-belasting kollekteer, kom toe na Petrus toe en vra vir hom: “Betaal julle meneer tempel-belasting of nie?”
25Petrus sê toe: “Ja, Hy betaal.”
Toe Petrus in die huis inkom, het Jesus met Petrus gepraat voordat Petrus kon praat. Jesus het vir hom gesê: “Simon, wat dink jy? Wie moet vir die konings op die aarde tol en belasting betaal? Moet hulle kinders belasting betaal, of moet die ander mense die belasting betaal?”
26Petrus het gesê: “Die ander mense moet belasting betaal.”
Toe sê Jesus: “Dan is die konings se kinders vry, dan moet hulle nie belasting betaal nie. 27Maar ons wil nie hierdie mense wat die belasting kollekteer, kwaad maak nie. Gaan see toe, en vang die eerste vis wat byt. As jy sy bek oopmaak, dan sal jy 'n silwer geldstuk in sy bek kry. Dit is genoeg om ons altwee se belasting te betaal, neem dit en betaal ons tempel-belasting.”

Tans Gekies:

Matteus 17: ABA

Kleurmerk

Deel

Kopieer

None

Wil jy jou kleurmerke oor al jou toestelle gestoor hê? Teken in of teken aan

YouVersion gebruik koekies om jou ervaring persoonlik te maak. Deur ons webwerf te gebruik, aanvaar jy ons gebruik van koekies soos beskryf in ons Privaatheidsbeleid