PSALMS 24
NLV

PSALMS 24

24
Wie mag voor die Here
verskyn?
1’n Dawidspsalm.
Die aarde behoort
aan die Here,
met alles wat daarop is,
die wêreld
en alles wat daarop lewe.
2Die fondamente van die aarde
het Hy in die oseane gelê,
en dit op die riviere gevestig.
3Wie mag opklim
teen die berg van die Here?
Wie mag staan
in sy heilige plek?
4Net hulle
wie se dade onskuldig,
wie se denke
sonder bybedoeling is;
wat nie bedrog pleeg nie
en nie ’n eed valslik aflê nie.
5So ’n persoon
sal die seën van die Here ontvang
en God sy redder
sal aan hom reg laat geskied.
6Só lyk die mense wat Hom dien
en die God van Jakob aanbid.
Sela
7Word hoër, o poorte!
Word nog hoër,
eeue oue deure,
sodat die roemryke Koning
kan ingaan.
8Wie is die roemryke Koning?
Die Here, sterk en magtig,
die Here,
onoorwinlik in die stryd.
9Gaan oop, o poorte!
Gaan oop, eeue oue deure,
sodat die roemryke Koning
kan ingaan.
10Wie is die roemryke Koning?
Die Here, die Almagtige,
Hý is die roemryke Koning.
Sela

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling