JOHANNES 9:40

JOHANNES 9:40 NLV

Van die Fariseërs wat by Jesus was, het vir Hom gesê: “Ons is tog nie blindes nie!”
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Deel