Lahat ay Gustong Manalo Ngunit Walang May Gustong Maghintay

5 Araw

Sa pamamagitan ng mga komprehensibong pang-araw-araw na babasahin na ito, alamin kung paano maghintay sa takdang panahon ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa paghilom hanggang sa mga relasyon. Tuklasin kung paano ganap na mapakikinabangan ang panahon ng paghihintay at manalangin nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang debosyonal na ito ay batay sa Everybody Wants to Win, But Nobody Wants to Wait ni Marcus Gill.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan sina Marcus Gill & Charisma House sa pagbahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang: http://waittowin.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 50000 ang natapos basahin