YouVersion

Ang Bible App ay ganap na libre, na walang patalastas at walang in-app na pagbili. Kunin ang app

Ang Kapanganakan Ni Hesus

Ang Kapanganakan Ni Hesus

5 na mga Araw

Halimbawang Araw 1

Ngayong Pasko, balikan natin ang kuwento ng pagsilang ni Hesus, mula sa mga aklat ng Mateo at Lucas. Sa bawat araw ng gabay na ito, mapapanood ang isang maikling video ng mahahalagang bahagi ng kuwento.

http://gnpiphilippines.org/

Tungkol sa Naglathala