Bibliya Para Sa Mga Bata

7 Araw

Paano nagsimula ang lahat ng ito? Saan tayo nanggaling? Bakit may napakaraming paghihirap sa mundo? Mayroon bang pag-asa? Mayroon bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Hanapin ang mga sagot habang binabasa mo ang tunay na kasaysayan ng mundo.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Bibliya para sa mga Bata sa pagbibigay ng plano na ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang: http://www.bibleforchildren.org

Tungkol sa Tagapaglathala