Efeso 4:21

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 4:21