ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்கான திட்டம்

ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்கான திட்டம்

5 நாட்கள்

இந்த சக்திவாய்ந்த போதனைகள் மூலம், எதிரிகளை முந்திக்கொண்டு தோற்கடிப்பதற்கான ஒரு தந்திரத்தினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது பற்றிய ஆழமான புரிதலை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையை அழிப்பதற்கான அவனது திட்டத்தை முறியடிப்பீர்கள்.  

இந்த திட்டத்தை வழங்கியதற்காக சரிஸ்மா ஹவுஸ் க்கு எங்களது நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். மேலும் தகவலுக்கு: http://bit.ly/spiritualwarfarebattleplan

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்