காலம் கடந்து செல்கிறது

காலம் கடந்து செல்கிறது

3 நாட்கள்

மாதிரி நாள் 1

காலத்தின் வெவ்வேறு அம்சங்களில் நீங்கள் எவ்வாறு கவனம் செலுத்தலாம் மற்றும் வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் அதை எவ்வாறு புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்தலாம்? நேரத்தின் மதிப்பையும், வாழ்க்கையின் சுருக்கத்தையும் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், இந்த விலைமதிப்பற்ற பரிசானது தேவனை மதிக்கவும் உங்கள் நோக்கத்தை நிறைவேற்றவும் பயன்படுத்த இந்த வழிமுறைகள் உங்களுக்கு பயன் தரும்.

இந்தத் திட்டத்தை வழங்கியதற்காக Annie David க்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். மேலும் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து செல்க: https://ruminatewithannie.in/

பதிப்பாளர் பற்றி

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்

;