தேவனே, என்னைப் பற்றி என்ன?

தேவனே, என்னைப் பற்றி என்ன?

5 நாட்கள்

நாம் வாழ்க்கையில் பின்தங்கிவிட்டதாக உணரும்போது, ​​நாட்கள் செல்ல செல்ல ஒப்பிடும் குரல் சத்தமாகும்போது, ​​தேவன் நம் நடுவில் நடமாடுவதை நாம் அடிக்கடி பார்க்கத் தவறிவிடுகிறோம். இந்த தருணங்களில் தான் நமது விசுவாசம் அதிகமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பக்திப்பாடலைப் படித்து, தேவனுக்கான உங்கள் காத்திருப்பில் உற்சாகமடையுங்கள்.

இந்த திட்டத்தை வழங்குவதற்காக டேவிட் சி குக் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம். மேலும் தகவல் அறிய, http://davidnella.com/ க்கு செல்லவும்
பதிப்பாளர் பற்றி

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்