மன்னிப்பு

5 நாட்கள்

எது உண்மையான மன்னிப்பு? நாம் எவ்விதம் ஒருவரையொருவர் மன்னிக்க வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார் என்பதை அறிவதன் மூலம், மன்னிப்பை புரிந்துகொள்ளலாம். இதன் உதவியுடன் கோபம், துரோகம், காயங்கள் போன்ற உணர்ச்சிகளில் இருந்து விடுபட்டு இரக்கமுள்ள இருதயத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Publisher

இந்த திட்டத்தை வழங்குவதற்காக எங்கள் டெய்லி ப்ரெட் இந்தியா நெதர்லாந்து நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். மேலும் தகவலுக்கு, செல்க: https://tamil-odb.org/subscription/india/?utm_source=YouVersion&utm_campaign=Forgiveness

பதிப்பாளர் பற்றி