Yote ni Utulivu: Kupokea Pumziko la Yesu Krismasi hii

Yote ni Utulivu: Kupokea Pumziko la Yesu Krismasi hii

Siku 5

‘Huu ni msimu wa furaha, lakini pia hakuna muda.  Jitenge kwa muda mfupi ya mapumziko na ibada ambao utakulisha unapofanya kazi ya furaha msimu huu. Mpango huu wa siku tano umetoka kitabu Kufungua Majina ya Yesu: Mafunzo kutoka Biblia kuhusu Ujio (Unwrapping the Names of Jesus: An Advent Devotional) na utakuongoza kupokea pumziko la Yesu Krismasi huu kwa kuchukua muda kukumbuka wema wake, kudhihirisha uhitaji wako, kutafuta utulivu wake, na kutumainia uaminifu wake.

Mchapishaji

Tungependa kushukuru Moody Publishers kwa kutoa mpango huu. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tembelea: http://onethingalone.com/advent

Kuhusu Mchapishaji

Zaidi ya 250000 wamemaliza