Kuteseka

Siku 4

Mateso ni muhimu katika imani ya mkristu 2 Timothy 3:12 Njia ya kukabiliana na mateso kwa njia ya Kikristu huboreka kwa kutafakari neno la Mungu Mistari yafuatayo ukiyakukariri, yatakusaidia kukabiliana na mateso kataika maisha yako. Wacha maisha yako ibadilike kwa kukariri neno la Mungu. Kwa maagizo ya kukariri Bibilia, fuata http://www.MemLok.com

Mchapishaji

Tui penda kushukuru MemLok, mfumo wa kumbukumbu ya Bibilia, kwa kutupatia mipangilio ya mpango huu. Kwa maelezo zaidi kuhusu MemLok, nenda kwa: http://www.MemLok.com

Kuhusu Mchapishaji

Zaidi ya 500000 wamemaliza