Amani ya Mungu

Amani ya Mungu

Siku 4

Neno la Mungu linatuambia kwamba Hutoa amani " ipitayo ufahamu wote" (Wafilipi 4:7 SUV). Katika mafundisho haya ya siku nne, wewe na watoto wako muamgalie kwa makini maeneo katika maisha yetu tunapoweza kupata amani hiyo. Kila siku inajumuisha hitaji la maombi, kusoma maandiko kidogo na ufafanuzi, mazoezi ya kufanya, na maswali ya kujadili.

Mchapishaji

Tungependa kushukuru Focus on the Family kwa kutoa mpango huu. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tembelea: www.FocusontheFamily.com

Kuhusu Mchapishaji

Zaidi ya 100000 wamemaliza