Kazi ya injili katika janga la COVID-19

Kazi ya injili katika janga la COVID-19

Siku 4

Unafanyia kazi nyumbani? Umejitenga na jamii? Katika mpango huu wa siku nne, utasoma kitabu chote cha Wafilipi ( ambacho Paulo alikiandika akiwa gerezani) kupata mtazamo wa kibiblia, tumaini na miongozo ya namna tunavyoweza kufanya kazi katika kipindi hiki cha janga la COVI-19.

Mchapishaji

Tungependa kumshukuru Jordan Raynpr kwa kutupa mpango huu. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tembelea https://jordanraynor.com/covid19/

Kuhusu Mchapishaji

Zaidi ya 50000 wamemaliza