Kifo

Siku1 ya 7 • Usomaji wa leo

Ibada
Kifo ni sehemu ya maisha. Wengi wetu wana uzoefu huzuni na majonzi kwamba anakuja wakati mtu tunajua ni kuchukuliwa kutoka kwetu. Vifo vingine ni rahisi kukabiliana na kuliko wengine, lakini bila kujali hali, ni kamwe jambo lolote rahisi. Hivyo maswali mengi kutokea katika mioyo yetu wakati sisi kufikiri juu ya kupoteza mpendwa. Baadhi ya watu kumlaumu Mungu na kupata hasira na wengine kuzima tu. Watu wachache sana kujua jinsi ya kushughulikia kifo katika njia ya Mungu. Kwa bahati nzuri kwa ajili yetu, Mungu anataka kuwa chanzo chetu cha nguvu na faraja katika nyakati kama hii. Kuangalia moyo wa Mungu ulio kwenu kama wewe kukabiliana na kuvunjika moyo.