Zab 121:2

Zab 121:2 SUV

Msaada wangu u katika BWANA, Aliyezifanya mbingu na nchi.
SUV: Maandiko Matakatifu ya Mungu Yaitwayo Biblia
husisha wengine/jumuisha

Zab 121:2

husisha wengine/jumuisha

Mipango ya Masomo na ibada za bure zinazohusiana na Zab 121:2