31 sanningar: Vem jag är i Kristus

31 sanningar: Vem jag är i Kristus

32 dagar

Vi tittar på vad det står i Efesierbrevet 1-2 om vår nya identitet i Kristus. Denna läsplan från Thistlebend Ministies kommer att sporra oss till att i ännu högre grad leva ut den nya identitet som vi fått av honom.

Utgivare

Vi vill tacka Thistlebend Ministries för att ha försett oss med denna plan. För mer information, besök gärna www.thistlebendministries.org

Om utgivaren

Över 100000 färdigt