Advent: Kristus kommer!

28 dagar

Denna adventsandakt från Thistlebend Ministries är avsedd för familjer eller för dem som enskilt vill förbereda sina hjärtan för att fira Messias. Speciell betoning ligger på vad Kristus ankomst betyder för våra liv idag. Avsedd att starta 1:a december. Må din familj skapa bestående minnen när du använder denna guide för att se Faderns orubbliga, utlovade kärlek för var och en.

Utgivare

Vi vill tacka Thistlebend Ministries för att ha försett oss med denna plan. För mer information, besök gärna www.thistlebendministries.org

Om utgivaren

Över 100000 färdigt