Salt och Ljus

Salt och Ljus

5 dagar

Jesus kallar kyrkan att vara jordens salt och världens ljus - egenskaper som är nödvändiga för ett överflödande liv. Denna studieplan undersöker hur vi ska leva som salt och ljus på vår kristna levnadsresa.

Utgivare

Vi tackar Tearfund för att de tillhandahåller denna plan. För mer information, besök: http://www.tearfund.org/yv

Om utgivaren

Över 100000 färdigt