Rastlös

Rastlös

3 dagar

"Vår hjärtan är rastlösa tills de finner sin vila i dig." Aldrig förr har så många av oss upplevt den rastlöshet som Augustinus beskrev i denna berömda mening. Men vad är lösningen för vår brist på sann vila? Denna tredagarsplan vill peka på att lösningen delvis ligger i att se på den urgamla traditionen med Sabbat på ett nytt sätt, genom att se med Jesu ögon, han är ju vår yttersta källa till frid.

Utgivare

Vi vill tacka Jordan Raynor för att tillhandahållit denna läsplan. För mer information, besök gärna: http://www.jordanraynor.com/restless/

Om utgivaren

Över 100000 färdigt