Advent: Resan mot julen

Andakt


Det första löftet.


Visste du att Guds allra första löfte handlade om julen? I Första Moseboken kan vi läsa att vid Adams och Evas första synd i Edens lustgård, avskiljde mänskligheten från Guds närvaro. Synden stal oss vår oskuld och gjorde oss orena. Eftersom han är helig och perfekt, kan Gud inte vara i en relation med det som är orent. Guds hjärta brast på grund av denna separation, eftersom Han älskar oss mer än vad vi någonsin skulle kunna förstå. Gud utformade genast en plan för vår återförening med honom. Från den allra första början av mänsklighetens existens, fanns planen att Jesus skulle bli en del av berättelsen.


Gud lät Satan veta vad han hade att vänta. Gud sa: "Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen." (Första Moseboken 3:15 Bibel 2000). Så småningom, bland Evas avkomma, skulle det komma en frälsare som skulle avlägsna satans förmåga att skilja Gud från människan. Satan skulle försöka stoppa honom, men Frälsaren skulle krossa hans huvud. Från det finns det ingen återvändo!


Julen markerar starten på Guds process att återställa vår relation med honom genom ett "nytt förbund" (New Covenant på engelska Brit Hadasha i hebreisk originaltext, övers. anm.). Världen väntade i tusentals år på Guds utlovade frälsare, och sedan, äntligen, var han här. Han som för alltid skulle besegra synd och död blev Gud-med-oss.


Nu när vi går in i adventstiden, fokusera på uppfyllelsen av Guds första löfte. Var medveten om att Gud är håller sitt ord, och meditera över sanningen att han älskar dig så mycket att han sände sin perfekte son som föddes in i en syndig värld så att han kunde ha en relation med dig.


Bön: Fader, jag är förundrad över att din första reaktion på vår synd var ett löfte att detta inte skulle hålla oss åtskilda för evigt. Tack för att du ända från början valde att sända Jesus för att möjliggöra för oss att vara i en relation med dig. Nu när vi närmar oss jul i år, ge mig en djupare vision av vad du har åstadkommit i och med att han kom till världen. Låt mig uttrycka den glädje du kände när Jesus föddes och fullbordandet av ditt löfte inleddes.


Ladda ner dagens bild.här