Romarbrevet 3
NUB

Romarbrevet 3

3
Gud håller sitt löfte
1Vilken fördel är det då att vara jude? Finns det något värde i omskärelsen? 2Ja, en enorm fördel, främst att det var åt dem som Guds ord anförtroddes. 3Att sedan några var trolösa ändrar väl ingenting när det gäller Guds trofasthet? 4Självklart inte! Även om varenda människa ljuger, så talar Gud alltid sanning. Det står ju skrivet:
”Du visar dig vara rättfärdig när du talar
och rättvis när du dömer.”#3:4 Se Ps 51:6.
5Men om vår orättfärdighet framhäver Guds rättfärdighet, vad ska vi tänka om det? Är Gud orättvis när han låter sin vrede drabba oss? Jag resonerar nu som en del människor. 6Nej! Hur skulle Gud då kunna döma världen? 7Någon kanske säger: ”Om min falskhet framhäver Guds trofasthet och ärar honom, varför ska jag dömas som en syndare?” 8Men resonerar man på det sättet, kunde man lika gärna säga: ”Ju mer ont vi gör, desto bättre, för att det goda ska komma fram!” En del påstår att det är vad vi säger, men de som talar så ska få det straff de förtjänar.
Alla människor har syndat
9Så vad har vi nu kommit fram till? Är då vi bättre än andra? Nej, inte alls, för vi har redan visat att alla människor utan undantag är syndare, vare sig de är judar eller greker.
10Det står ju skrivet:
”Det finns ingen rättfärdig, inte en enda.
11Ingen förstår något,
ingen söker Gud.
12Alla har vänt sig bort, alla är lika korrumperade.
Det finns ingen som gör det goda, inte en enda.#3:12 Se Ps 14:1-3; 53:1-4.
13Deras strupe är en öppen grav.
Deras ord är som huggormsgift.#3:13 Se Ps 5:10; 140:4.
14Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.#3:14 Se Ps 10:7.
15Deras fötter skyndar till att utgjuta blod,
16förödelse och elände finns på deras vägar.
17Fridens väg känner de inte.#3:17 Se Jes 59:7-8.
18Inför deras ögon finns ingen gudsfruktan.#3:18 Se Ps 36:2.
19Det som lagen säger är riktat till dem som är under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen ställas till svars inför Gud.
20Ingen kan ju någonsin bli rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Nej, lagen kan bara ge insikt om synd.
Jesus Kristus tog vårt straff
21Men nu har Gud visat en rättfärdighet som inte är beroende av lagen. Lagen och profeterna vittnar dock om den. 22Det är en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus och gäller alla som tror, utan åtskillnad. 23Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. 24Nu har de gjorts rättfärdiga, fritt, av nåd, genom att han låtit Kristus Jesus köpa dem fria. 25Gud lät honom, hans blod, offras till försoning för dem som tror. Han ville genom detta visa sin rättfärdighet, eftersom han tidigare hade låtit straffet vänta för de begångna synderna.#3:25 Vilket dock inte betyder att Gud bortsåg från alla synder, utan att han ”lät dem gå ostraffade”. För medan det gamla offersystemet var ett legitimt sätt att ta hand om synder på den tiden, var det fortfarande inte ett fullständigt adekvat eller slutgiltigt svar på syndkomplexet. Endast Kristus offer var svaret. Jfr med Apg 14:16; 17:30. 26Och nu i vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus.
27Har vi då något att skryta med? Nej, absolut ingenting. Vad är det för lag som säger det? Gärningarnas? Nej, trons. 28Vi menar nämligen att människan blir rättfärdig på grund av sin tro, oberoende av laggärningar. 29Annars skulle väl Gud bara vara judarnas Gud? Nog är han väl en Gud för andra folk också? Ja, självklart är han en Gud för alla, 30eftersom det bara finns en Gud. Och han gör de omskurna rättfärdiga genom tron, likaväl som de oomskurna genom samma tro. 31Men gör vi då lagen om intet genom tron? Nej, tvärtom! Vi befäster lagen.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln