Romarbrevet 10
NUB
10
1Syskon, jag önskar av hela hjärtat, och jag ber ständigt till Gud, att Israels folk ska bli räddat. 2Jag kan vittna om hur ivrigt de tjänar Gud, men de saknar insikt. 3De förstår inte den rättfärdighet som kommer från Gud, utan fortsätter att vidhålla sin egen. De har inte underordnat sig Guds rättfärdighet. 4Kristus är slutet på lagen, för att var och en som tror ska kunna bli rättfärdig.
Räddningen gäller alla
5När det gäller den rättfärdighet som lagen ger, skriver Mose: ”Den som håller buden ska leva genom dem.”#10:5 Se 3 Mos 18:5. 6Men den rättfärdighet som kommer av tro säger: ”Du behöver inte fråga i ditt hjärta: Vem ska fara upp till himlen?” (det vill säga, för att hämta ner Kristus). 7Eller: ”Vem ska fara ner i avgrunden?” (det vill säga, för att hämta tillbaka Kristus från de döda).
8Men vad säger den då? ”Ordet är nära dig. Det finns i ditt hjärta och på dina läppar” (det vill säga, det budskap om tron som vi förkunnar).#10:8 Citaten är hämtade från 5 Mos 30:12-14. 9Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. 10Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. 11Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.”#10:11 Se Jes 28:16. 12Detta gäller för både judar och greker, för alla har samma Herre. Han ger generöst av sitt goda till alla som åkallar honom, 13för ”var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad”#10:13 Se Joel 2:32..
Alla trodde inte på budskapet om Kristus
14Men hur ska de kunna åkalla honom som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på någon som de inte har hört om? Hur ska de höra om ingen förkunnar? 15Hur kan någon förkunna om han inte är utsänd? Det står skrivet: ”Hur ljuvliga är inte stegen av dem som bär bud om goda ting!”#10:15,16 Se Jes 52:7. 16Men alla israeliter trodde inte på evangeliet, för Jesaja säger också: ”Herre, vem trodde på vårt budskap?”#10:15,16 Se Jes 53:1. 17Tron kommer alltså av att man hör budskapet, och budskapet hörs genom Kristus ord.
18Men då blir min fråga: Har de inte hört? Jo, visst har de hört det!
”Deras röst når ut över hela jorden,
deras ord till världens ände.”#10:18 Se Ps 19:5.
19Men då säger jag: Israel kanske aldrig förstod? Först säger Mose:
”Jag ska göra er svartsjuka genom sådana som inte är ett folk.
Jag ska göra er arga på ett folk som saknar förstånd.”#10:19 Se 5 Mos 32:21.
20Jesaja går så långt att han säger:
”Jag blev funnen av dem som inte sökte efter mig,
och jag visade mig för dem som inte frågade efter mig.”#10:20 Se Jes 65:1.
21Men om Israels folk säger han:
”Hela dagen har jag räckt ut mina händer
mot ett olydigt och upproriskt folk.”#10:21 Se Jes 65:2.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.

Lär dig mer om nuBibeln