Filipperbrevet 2:5

Filipperbrevet 2:5 NUB

Ha samma inställning som Kristus Jesus hade.
NUB: nuBibeln
Dela

Filipperbrevet 2:5

Dela