Lukas 4

4
Jesus prövas av djävulen
(Matt 4:1-11; Mark 1:12-13)
1Jesus återvände från Jordanfloden fylld av den heliga Anden, och Anden förde honom ut i ödemarken. 2Där prövades han av djävulen under fyrtio dagar. Under hela den tiden åt han ingenting, och han blev till slut hungrig.
3Då sa djävulen till honom: ”Säg till stenen här att bli bröd, om du nu är Guds Son!”
4Men Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: ’Människan lever inte bara av bröd.#4:4 5 Mos 8:3.’ ”
5Då förde djävulen honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen 6och sa: ”Jag ska ge dig all deras makt och härlighet, för den har getts åt mig och jag kan ge den till vem jag vill. 7Om du bara tillber mig ska allt detta bli ditt.”
8Jesus svarade: ”Det står skrivet: ’Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna.#4:8 Se 5 Mos 6:13.’ ”
9Då tog djävulen honom med till Jerusalem och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa: ”Kasta dig ner härifrån, om du nu är Guds Son! 10Det står ju skrivet:
’Han ger sina änglar befallning om dig
att beskydda dig’.
11Och:
’Med sina händer ska de bära dig,
så att du inte stöter din fot mot någon sten.#4:11 Se Ps 91:11-12.’ ”
12Men Jesus svarade honom: ”Det sägs: ’Sätt inte Herren, din Gud, på prov.#4:12 Se 5 Mos 6:16.’ ”
13När djävulen hade prövat honom på alla sätt, lämnade han honom sedan i fred under en tid.
Jesus talar till folket i Galileen
(Matt 4:12-17; Mark 1:14-15)
14Efter detta återvände Jesus till Galileen i Andens kraft, och snart talade man om honom överallt i trakten. 15Han undervisade i deras synagogor, och alla lovordade honom.
Jesus i synagogan i Nasaret
(Matt 13:54-58; Mark 6:1-6)
16När han kom till Nasaret, där han växt upp, gick han som vanligt till synagogan på sabbaten#4:16 Se not till Matt 12:1. Och då han reste sig upp för att läsa, 17räckte man honom profeten Jesajas bokrulle. Han öppnade den och hittade det ställe där det står:
18”Herrens Ande är över mig
för han har smort mig
att förkunna goda nyheter till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna
och syn för de blinda,
till att befria de förtryckta
19och ropa ut ett nådens år från Herren.”#4:19 Se Jes 61:1-2; 58:6.
20Han rullade sedan ihop boken, lämnade den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar vända mot honom. 21Han började tala till dem: ”Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.”
22Alla talade väl om honom och förvånades över hans underbara ord. De sa till varandra. ”Det är väl bara Josefs son?”
23Då sa han till dem: ”Snart påminner ni mig säkert om ordspråket: ’Läkare, bota dig själv!’ och säger till mig: ’Gör samma under här i din hemstad som vi har hört att du gjort i Kafarnaum.’ ” 24Och han fortsatte: ”Sannerligen säger jag er: ingen profet blir accepterad i sin egen hemstad. 25Jag säger er en sanning: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav något regn på tre och ett halvt år och det var svår hungersnöd i landet. 26Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan till en änka i Sarefat nära Sidon#4:26 Sidon var en fenikisk stad vid Medelhavets kust, nordväst om Galileen. Jfr 1 Kung 17.. 27Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem blev renad utan bara syriern Naaman.#4:27 Jfr 2 Kung 5.
28Människorna i synagogan blev rasande när de hörde detta. 29De rusade upp och drev Jesus ut ur staden, ända till kanten av det berg som staden var byggd på, och tänkte knuffa honom utför klippan.
30Men han gick rakt igenom folkhopen och lämnade dem.
Jesus undervisar med makt
(Mark 1:21-28)
31Sedan gick Jesus ner till staden Kafarnaum i Galileen, och där undervisade han folket i synagogan på sabbaten. 32De var mycket häpna över hans undervisning, för han talade med makt.
33I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började ropa högt: 34”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, du Guds helige!”
35Men Jesus sa strängt till honom: ”Tig! Far ut ur honom!” Och anden kastade ner mannen inför dem och for sedan ut ur honom utan att skada honom.
36Alla förundrade sig och började diskutera med varandra: ”Vad är det med den här mannens ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och genast far de ut!” 37Och ryktet om honom spred sig i hela trakten.
Jesus botar Simons svärmor och många andra
(Matt 8:14-16; Mark 1:29-34)
38Sedan lämnade Jesus synagogan och gick hem till Simon. Men Simons svärmor låg sjuk i hög feber, och de bad att Jesus skulle hjälpa henne. 39Då gick han fram, lutade sig ner över henne, gav en befallning till febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem.
40På kvällen, när solen höll på att gå ner, kom alla med sina olika sjuka till Jesus. Han lade sina händer på var och en av dem och botade dem. 41Många blev också befriade från onda andar, som, när de for ut, ropade: ”Du är Guds Son!” Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias.
Jesus fortsätter att tala till folket
(Mark 1:35-38)
42Tidigt nästa morgon gick Jesus därifrån, bort till en enslig plats. Folket letade efter honom överallt, och när de till slut hittade honom, försökte de hindra honom från att lämna dem. 43Men han sa till dem: ”Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag har blivit utsänd.” 44Och han predikade i synagogorna i Judeen#4:44 Eller: judarnas land. Enligt en del handskrifter Galileen..

Nu markerat:

Lukas 4: NUB

Märk

Dela

Kopiera

None

Vill du ha dina höjdpunkter sparade på alla dina enheter? Registrera dig eller logga in

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy