Jakob 4
NUB

Jakob 4

4
Lev nära Gud
1Vad är det som orsakar gräl och strider ibland er? Är det inte de själviska begär som vill ta makten över er kropp? 2Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar och är avundsjuka, men får inte vad ni vill ha. Ni grälar och strider men blir ändå inte tillfredsställda, eftersom ni inte ber. 3Och när ni ber, får ni ändå inget, eftersom ni har felaktiga motiv. Ni är bara ute efter att tillfredsställa era egna begär.
4Ni trolösa, förstår ni inte att vänskap med världen innebär fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. 5Tror ni att det är utan grund som det står i Skriften: ”Svartsjukt vakar han över anden som han har låtit bo i oss?”#4:5 Citatet är inte ordagrant. 5 Mos 4:24. 6Men han ger oss en större nåd. Därför heter det:
”Gud står emot de stolta,
men de ödmjuka visar han nåd.”#4:6 Se Ords 3:34.
7Underordna er alltså Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er. 8Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Rengör era händer, ni syndare. Rena era hjärtan, ni kluvna. 9Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i tårar och er glädje i sorg. 10Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.
Varning för att döma andra
11Tala inte illa om varandra, syskon, för den som talar illa om andra och dömer dem, han talar illa om lagen och dömer ut den.#4:11 Jfr 3 Mos 19:16. Men om du dömer lagen håller du den inte utan gör dig till domare över den. 12Det finns bara en lagstiftare och domare, han som ensam har makt att rädda eller förinta. Men vilken rätt har du att döma andra?
Varning för falsk säkerhet
13Ni som säger: ”Idag eller i morgon ska vi åka till den eller den staden, stanna där ett år och göra goda affärer”, 14ni kan ju inte veta vad som ska hända i morgon, eller hur ert liv ska bli. Ni är en dimma som i ena stunden syns och nästa stund är borta.#4:14 Jfr Ps 144:4. 15Ni borde i stället säga: ”Om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det.” 16Men nu skryter ni med era egna planer, och allt sådant skryt är ont.
17Den som vet om det goda han borde göra men inte gör det, han syndar.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.

Lär dig mer om nuBibeln