Jakob 3
NUB

Jakob 3

3
Var noga med era ord
1Mina syskon, inte många av er ska bli lärare#3:1 Lärare i andliga sanningar., för ni vet ju att vi ska granskas strängare. 2Alla gör vi fel på många sätt. Om någon lyckas med att inte fela i sitt tal, är han fullkomlig och har också kontroll över sin kropp. 3Genom att lägga ett betsel i munnen på en häst kan vi få den att lyda oss och styr då hela djuret. 4Och tänk på fartyg: med ett litet roder kan styrmannen få ett stort fartyg att åka precis dit han vill, även om vindarna är starka. 5På samma sätt är det med tungan. Den är en liten del av kroppen, men den kan skryta över stora ting. En liten gnista kan sätta eld på en hel skog. 6Så är också tungan en eld, en ondskans värld bland våra kroppsdelar. Den orenar hela kroppen, sätter livshjulet i brand och självtänds från Gehenna#3:6 Se not till Matt 5:21..
7Människan har makt att kontrollera, och har också tagit kontroll över alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och havsdjur. 8Men sin egen tunga kan ingen människa få kontroll över. Den är orolig, ond och full av dödligt gift. 9Med den hyllar vi vår Herre och Fader, och med den förbannar vi människorna, som Gud har skapat till att vara lika honom.#3:9 Jfr 1 Mos 1:26-27. 10Ur samma mun kommer både välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara. 11Samma källa kan väl inte ge både sötvatten och bittert vatten? 12Mina syskon: Skulle oliver växa på fikonträd eller fikon på vinrankor, eller en saltkälla ge sötvatten?
Tecken på sann vishet
13Om någon bland er är vis och insiktsfull, ska han gå före med gott exempel och visa detta i praktisk handling, i vishet, utan att framhäva sig själv. 14Men om ni bär bitter avundsjuka och själviskhet i era hjärtan, ska ni inte skryta och tala osanning. 15En sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig och demonisk. 16Där det finns avundsjuka och själviska ambitioner, där finns oordning och all slags ondska.
17Den vishet som kommer från ovan är för det första ren, men också fridsam, mild, hänsynsfull, full av barmhärtighet och godhet, opartisk och uppriktig. 18Rättfärdighetens skörd sås i frid och ges åt dem som verkar för frid.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.

Lär dig mer om nuBibeln