Hebreerbrevet 2

2
Varning för att överge budskapet om räddning
1Därför måste vi vara noga med att hålla oss till det budskap vi har hört, så att vi inte glider bort ifrån det. 2Redan det budskap som gavs genom änglar gällde, och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. 3Hur ska vi då kunna komma undan om vi ignorerar den underbara räddningen? Det var ju Herren själv som först förkunnade den, och vi har sedan fått den bekräftad av dem som lyssnade till honom. 4Gud har också bekräftat den genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den heliga Anden efter sin vilja.
Jesus blev människa
5Den kommande världen som vi talar om ska inte styras av änglar. 6Det står ett klart vittnesbörd om detta på ett ställe:
”Vad är då en människa att du tänker på henne,
en människoson, att du lägger märke till honom?
7Du gjorde honom lite lägre än änglarna
och krönte honom med härlighet och ära.
8Allting lade du under hans fötter.”#2:8 Se Ps 8:5-7 med noter.
Och när han lade allting under honom, utelämnade han ingenting. Vi ser dock ännu inte att allting har lagts under honom. 9Men vi ser att Jesus, som var lite lägre än änglarna, nu har krönts med härlighet och ära, därför att han var villig att lida och dö. Genom Guds nåd skulle han möta döden för allas skull.
10När Gud, för vilken och genom vilken allting finns till, ville föra många barn till härlighet, fann han att den som leder många till frälsningen måste fullkomnas genom lidande. 11Både den som helgar och de som helgas har samma ursprung, och därför skäms inte Jesus för att kalla dem sina syskon#2:11 På grekiska kan ”bröder” även betyda syskon i pluralis. Samma tolkning används genom hela brevet.. 12Han säger:
”Jag ska göra ditt namn känt för mina bröder.
Jag ska prisa dig mitt i församlingen.”#2:12 Se Ps 22:23.
13Vidare:
”Jag hoppas på honom”,
och:
”Se, jag och barnen som Gud har gett mig.”#2:13 Se Jes 8:17-18.
14Men när nu barnen är människor av kött och blod, måste också han på samma sätt bli en människa, för att genom sin död kunna bryta djävulens makt, han som var Herre över döden. 15Så befriade Jesus alla dem som hela livet varit slavar under sin dödsfruktan. 16Det var ju inte änglar Jesus kom för att hjälpa. Nej, han kom för att hjälpa Abrahams efterkommande#2:16 Abrahams efterkommande syftar naturligtvis på dem som visar samma tro som han.. 17Därför måste han på alla sätt bli lik sina syskon, så att han kunde bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och försona folkets synder. 18Och eftersom han själv led när han prövades, kan han hjälpa dem som prövas.

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy